phpxgZcrp_5f0d7296408fd_5f0d72ddd1870

Verstrenging Coronamaatregelen

Het federaal overlegcomité heeft de coronamaatregelen opnieuw strenger gemaakt; hierdoor wil men trachten de ziekenhuizen te ontlasten, de scholen open te houden en de economie draaiende te houden.  Men hoopt hiermee een algemene lockdown, waarbij heel wat mensen zouden vereenzamen, te voorkomen.

Wat de sportevenementen betreft is beslist dat alle sportwedstrijden, zowel binnen als buiten, zonder publiek dienen te gebeuren.  Amateurwedstrijden worden opgeschort.  Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten maar enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin.  Een aanbod en gebruiken van drank en voedsel blijft verboden.

Voor het hoger onderwijs  mag de bezettingsgraad maximaal 20% bedragen mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is.  Eerstejaarsstudenten zijn hiervan uitgesloten.

Indoor culturele evenementen mogen slechts met maximum 40 personen.  Maximum 200 personen indien garanties dat het evenement coronaproof kan gebeuren, mits in-acht-name van 1,5 meter afstand en met mondmasker.  Drank en voedsel aanbieden is verboden.

Wat het openbaar vervoer betreft zal elke overheid er voor zorgen dat de capaciteit ervan optimaal is tijdens de spitsuren.

Pretparken worden tijdelijk gesloten.

Het indoorgedeelte van dierentuinen moet sluiten.  Aanbieden van drank en voedsel is verboden.

Telewerk blijft de regel.

Deze regels lopen tot en met 19 november 2020 met een tussentijdse evaluatie na 2 weken.  De algemene regels die op maandag 19 oktober van kracht werden, blijven geldig.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email