php6m5UKH_5f1998c6d3462_5f19991c74283

Aanbod Sociale Woningen in Kruibeke

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch beter spreiden. Kruibeke kreeg, net als alle andere gemeenten, een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd.  Dit betekent dat, binnen een vooropgestelde termijn, alle Vlaamse gemeenten op hun grondgebied een bepaald aantal sociale huurwoningen moeten realiseren. Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid moet de gemeente concrete initiatieven nemen om tijdig dit BSO te bereiken. Wonen Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit om na te gaan welke inspanningen de gemeente hiervoor leverde. Voor het jaar 2020 legde Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) de cijfers nu vast.

Hieruit blijkt dat Kruibeke op dit ogenblik in categorie 2a zit wat betekent dat de gemeente momenteel voldoende inspanningen levert om het voorop gestelde doel (haar BSO dus) te bereiken.

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zal Kruibeke dat streefdoel zelfs vrij snel bereiken van zodra de site Altena en Cauterhoek in de loop van dit jaar in onwikkeling gaan.  Van het ogenblik dat deze gerealiseerd zijn zit Kruibeke zelfs boven het BSO, aldus de burgemeester. Er zullen in totaal immers 81 sociale wooneenheden bij komen.  Op de site Altena komen er 29 kleine sociale woonappartementen met ondergrondse garages. In de Cauterhoek spreken we over 52 sociale wooneenheden.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email