images

CNR-site : een mooi toekomstplan!

Tijdens de gemeenteraadscommissie van afgelopen maandag werd toelichting gegeven bij het nieuwste, meest actuele plan om de CNR-site in Rupelmonde verder te ontwikkelen.

De eerste plannen dateren uit de periode dat Antoine Denert burgemeester was; onder het thema “Water, wonen, werken…” werd een mooi ontwerp opgemaakt.  Onder burgemeester Jos Stassen werd een nieuw plan uitgerold ter ontwikkeling van de Site.  Maar er kon nooit een échte start gegeven worden; het aantal wooneenheden bleek toen een moeilijk discussiepunt.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) en de leden van het schepencollege doen een nieuwe poging om een plan te realiseren.  Het aantal woningen blijft op honderdvijftig staan. 

Wat is er dan nieuw in dit recente plan?

Waar het eerste plan ook ruimte voorzag voor ‘werken’ wordt nu bewust enkel gekozen voor ‘wonen’.  Deze keuze is gemaakt om de site verkeerskundig leefbaar te houden en de mobiliteit maximaal te behouden.  Men wil zeker geen verkeersoverlast creëren in de smalle straatjes waarlangs de site bereikbaar is.  Voor de appartementen worden ondergrondse parkings voorzien en daarnaast worden vijftig bovengrondse parkings aangelegd om voldoende parkeergelegenheid te behouden.

In de ontwikkeling zullen ongeveer 30 geconventioneerde woningen voorzien worden. Deze zullen voorbehouden worden voor jonge Kruibeekse gezinnen.  ‘Geconventioneerd wonen’  heeft betrekking op de leeftijd van de kandidaten, de binding met de gemeente en een maximale inkomensgrens die een pak hoger ligt dan die voor sociale huisvesting. Het is eigenlijk de bedoeling om jonge starters aan te trekken. Hiervoor zal er ook budgetvriendelijk gebouwd worden.  In totaal worden er op de site nog 6 appartementsgebouwen voorzien. De maximale bouwhoogte bedraagt zes bouwlagen. De bouwhoogte zal aflopen naar de randen van de site tot maximaal 3 bouwlagen.

Er wordt gestreefd naar een maximale mix in alle gebouwen op de site, dus geen volledig gebouw dat voorbehouden blijft voor een welbepaalde  groep. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om op de site te wonen. Naast gepensioneerden en nog actieve mensen moeten zeker ook jonge mensen kunnen genieten van deze unieke ligging.

Bij de ingang van de site wordt een gemeenschapscentrum voorzien; dit kan gebruikt worden door heel de wijk of kan ook gereserveerd worden voor klassen of groepen die een uitstap doen in de polder en daar bij voorbeeld hun boterhammen wensen op te eten.  Als ‘rustplaats’ zal dit zeker bijdragen om de link met het centrum van Rupelmonde te behouden.

De site is uniek omwille van haar erfgoedwaarde o.a. met de helling van de scheepswerf en de Graventoren. Beiden worden kortelings heropgewaardeerd en later terug in gebruik genomen. 

Ook aan kinderen wordt in de nieuwe CNR site gedacht: er wordt een creatieve speelzone  ontwikkeld en er zal ook voldoende aandacht gaan naar groen om zo het natuurvriendelijk karakter van de site te beklemtonen en te behouden;

‘Wat zijn nu de volgende stappen?’

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) : “Eerst en vooral moet er een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden.  Daarna volgt een publieke consultatieronde.  Het plan kan dan nog, rekening houdend met de opmerkingen, gewijzigd worden.

Wanneer verwacht u dat de ‘eerste steen’ zal kunnen gelegd worden? “We hopen de schop in de grond te kunnen steken in het najaar van 2022 !” aldus een strijdvaardige burgemeester.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email