33c3011c5e87b41a1f4641841801d231

Er beweegt wat in Rupelmonde

  • Midden augustus is een aannemer gestart met de werken aan de Scheldedijk in Rupelmonde.  De dijk wordt over een lengte van 382meter tussen het Mercatoreilandje en de vroegere scheepswerf verhoogd.  Dit moet de omgeving beschermen tegen overstromingen.  Deze werken kaderen in het Sigmaplan.  “De oude scheepshelling blijft wel behouden” aldus burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).  De dijk buigt op deze plaats af tot aan de CNR-loods.  De aannemer krijgt 100 dagen om de klus te klaren, indien de weersomstandigheden het toelaten uiteraard.
  • Het gemeentebestuur grijpt de verhoging van de Scheldedijk aan om het Mercatoreiland opnieuw in te richten.  Er wordt een fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de kofferdam en de wandeldijk over de Vliet.  De rest van het Mercatoreiland wordt volledig onthard en vervangen door gras.  De treurwilg blijft (na heel wat protest) behouden; hieronder wordt een ontmoetingsplaats met zitbanken gemaakt. Verder komt er een centrale zone voor evenementen; hier werd het plan nog een beetje bijgestuurd om de pleinfunctie te garanderen wat vooral belangrijk is voor Repmond Rock.  Deze werken zullen aangevat worden zodra de verhoging van de Scheldedijk achter de rug is (waarschijnlijk begin 2021).
  • Verder wordt voor de Getijdenmolen een nieuwe inwateringsconstructie gebouwd zodat bij hoogtij het water van de Schelde naar de Vliet kan stromen.  De bestaande uitwateringssluis in de kofferdam van de Vliet zal enkel nog dienen als uitwateringssluis naar de Schelde.  Doordat nu op het eerste deel van de Vliet getij zal zitten, kan meteen ook de Getijdenmolen, de enige nog werkende getijdenmolen in Europa,  in zijn oude glorie hersteld worden.  Door de molen weer in gebruik te nemen, zal het verval wegens stilstand worden tegengegaan. 
  • De gemeente Kruibeke laat ook een studie uitvoeren met betrekking tot een mogelijke nevenbestemming van de kerk van Rupelmonde.  Deze studie zal een leidraad zijn voor een mogelijke toekomst van de kerk.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email