20200727_121343 (2)

Het nieuw Administratief Centrum werd aangekocht.

‘Op vrijdag 25 september werd de notariële aankoopakte ondertekend met betrekking tot de aankoop van het nieuwe Administratief Centrum (AC) en de nieuwe loods voor huisvesting van de technische dienst. (= De gebouwen van het vroegere Duc D ‘O). Hiermee kan nu eindelijk gestart worden met de verhuis van de gemeentelijke administratie, de diensten van het OCMW, het wijkkantoor van de Lokale Politie en de technische dienst. We hopen de verhuis van de administratieve diensten te kunnen realiseren in 2022. Dit geeft de gemeente voldoende tijd om het aangekochte gebouw volledig in te richten naar de huidige noden en vereisten. Het ganse gebouw zal integraal toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en we besteden de nodige aandacht aan duurzaamheid. De gebouwen zijn gelegen op het lokale bedrijventerrein “Ticoon” waar vele Kruibeekse bedrijven en ondernemers ondertussen een mooie plek hebben gevonden om hun activiteiten te ontplooien of te groeien. Het gemeentehuis van Kruibeke zal een functie als gemeenschapscentrum krijgen waarbij er aan de noden van verschillende gemeentelijke verenigingen zal kunnen worden voldaan. We hopen zo snel mogelijk met de werken van start te kunnen gaan maar nu is er niets meer dat de verhuis in de weg zal staan, aldus burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA)

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email