phpJAyFhv_5f8ea0d735530_5f8ea53eccf2f

Initiatieven rond verbetering verkeerssituatie Gewestweg N419

Als gevolg van de tussenkomst van dhr. B. Criel in het ‘Woord van de Burger” op de voorlaatste gemeenteraad over de onveilige toestand van de Gewestweg N419, bezorgde burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) ons onderstaande  informatie m.b.t. de initiatieven die de gemeente Kruibeke in het recente verleden heeft genomen om de veiligheidstoestand te verbeteren.

1)        Centrum Bazel.

De gemeenteraad heeft in april 2020 een studieopdracht goedgekeurd om voor de gewestweg en het centrum van Bazel een riolerings- en wegenisproject op te starten.  Het project omvat het gedeelte N419 tussen Lamperstraat en Joris Dhondstraat.

2)        Centrum Kruibeke

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft bevestigd dat de mozaïekkasseien in de rijbaan en de straatgoten vervangen zullen worden door een asfaltverharding. Terzelfdertijd zal de gemeentelijke Technische dienst het voetpad heraanleggen. Hier worden de mozaïekkasseien vervangen door betonstraatstenen (klinkers).

3)        Fietspad langsheen de gewestweg

In 2019 werd er door de gemeentelijke Technische dienst  een oplijsting gemaakt van de grootste mankementen en de meest onveilige situaties aan het fietspad (30 stuks). Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde in 2020 al deze 30 herstellingen uit.  In het voorjaar van 2021 staat een nieuwe inspectieronde door de gemeentelijke Technische dienst ingepland. Vastellingen zullen dan opnieuw overgemaakt worden aan AWV.

4)        Rijbaan N419 – betonplaten

De gemeentelijke Technische dienst maakte begin 2020 een oplijsting van de grootste mankementen (19 stuks). Door het Agentschap Wegen en Verkeer werd aan 90% van deze opmerkingen gevolg gegeven. De andere 10% staan ingepland voor voorjaar 2021.

5)        Zebrapad C. Huysmansstraat

Begin februari 2020 werd de aanvraag van de gemeente om een zebrapad aan te leggen op de gewestweg ter hoogte van het kruispunt met de C. Huysmansstraat goedgekeurd. Dit zebrapad werd bij het begin van het schooljaar geschilderd.

6)        Kruispunt Sint Jorisstraat

in de Sint – Jorisstraat werd een proefproject gestart waarbij enkelrichting werd ingevoerd met de bedoeling om de verkeerssituatie ter hoogte van de Daalstraat – Sint Jorisstraat veiliger te maken (minder invoegen op korte afstand op de gewestweg).

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email