phpB5ylBQ_5ce6a4523c84b_5ce6a57b2c69a

Kwaliteitspremie voor kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters!

De Kruibeekse onthaalouders krijgen momenteel, via het OCMW, een kwaliteitspremie.  De gemeenteraad keurde in haar zitting van 30.11.2020 het voorstel van de dienst ‘Huis van het Kind’ goed om alle opvanginitiatieven op uniforme wijze nog eens extra te ondersteunen.  Zo kunnen alle aanbieders van kinderopvang gratis aansluiten bij de vormingen en netwerkmomenten die door de dienst onthaalouders worden ingericht. Het is de bedoeling om ook een extra kwaliteitspremie te geven van 100 euro per onthaalouder of 200 euro per jaar per groepsopvang-initiatief mits is voldaan aan de daaraan gekoppelde voorwaarden.

Bovendien werd op dezelfde gemeenteraad gisteren beslist – om ter vervanging van de huidige toelage voor afvalverwerking- vanaf 1 januari 2021 een toelage te geven van 100 euro aan de onthaalouders en 200 euro aan de groepsopvangen (ook de zelfstandige groepsopvangen), als financiële tussenkomst in het diftarsysteem.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email