20200727_121343-2

Laatste update over Duc D’O

De aankoop van het nieuwe administratief centrum en de loods voor de technische dienst op de site van Duc D’O zit in de laatste fase.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) verwacht dat de gemeente Kruibeke in september definitief de aankoopakte zal kunnen ondertekenen.  Spijtig genoeg heeft het dossier vertraging opgelopen omwille van bezwaren die werden ingediend vanuit politieke hoek. Deze zijn ondertussen onontvankelijk verklaard en verdere stappen kunnen gezet worden.

Het huidige bestuur (CD&V en N-VA) koos voor de aankoop van de site i.p.v. een grondige verbouwing van het huidige gemeentehuis.  Alle administratieve diensten, het OCMW, de werkplaats, het wijkkantoor van de politie zullen op de site van Duc D’O ondergebracht worden.

Het huidige ontmoetingscentrum ‘De Brouwerij’ waar op dit moment het gemeentehuis is gevestigd zal, mits enkele kleinere aanpassingen, vooral ten goede komen van de Kruibeekse verenigingen. Het is de bedoeling dat deze site een echt nieuw kloppend hart van de gemeente zal worden. Het gemeentehuis met alle daaraan verbonden dienstverlening (zowel gemeente, OCMW en politie) wordt centraler voorzien in onze gemeente op een makkelijk bereikbare plek zowel voor de auto, fiets en voetganger, dichtbij de fietsweg Trammelant en het nodige openbare vervoer.  

Het huidige gemeentehuis ‘ De Brouwerij’ kon bezwaarlijk als een kloppend hart van de gemeente worden aanzien zoals de oppositie nog steeds blijft volhouden, er is geen onthaalfunctie meer met cafetaria zoals in het verleden, het gemeentehuis is ook gesloten op woensdag- en vrijdagnamiddagen en in de weekends. Door het gebruik in handen van de lokale verenigingen te laten zal er meer gebruik van dit gebouw worden gemaakt.

Voor de aankoop van de voormalige kantoren en één van de loodsen op de site legt Kruibeke 4,2 miljoen euro + de overdracht van de huidige werkplaats van de technische dienst (ligt in woongebied en kan later verkaveld worden) op tafel.  De nodige leningen zijn reeds afgesloten.  Bij de aankoop zal een lening van 4.000.000 euro opgenomen worden.  Tijdens de verbouwing in 2021 en 2022 zal een tweede lening van 1.700.000 euro opgenomen worden. We zullen hierbij ruim beneden de kostprijs blijven voor de verbouwing van het oude gemeentehuis ‘De Brouwerij’ welke kostprijs destijds schromelijk onderschat was door het vorige bestuur?

Door de overdracht van de huidige werkplaats in de Kattestraat zal deze site op korte termijn kunnen worden ontwikkeld voor woningbouw. Hiermee wordt de werkplaats, die ondertussen volledig omgeven is door bebouwing, verplaatst naar een meer centrale plek in onze gemeente, dicht bij het gemeentehuis, in moderne gebouwen. Een goede zaak voor zowel de gemeente als de omwonenden in de Kattestraat. De verhuis van alle diensten zal in fases gebeuren en is gepland in de periode 2021-2022.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email