download-2

Leutig onderzoek: ‘Rupelmonde strand’

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om nog dit jaar langs de nieuwe dijk in Rupelmonde aan het Mercatoreiland, tussen het jaagpad en de Schelde een strand aan te leggen.

CNR- Loods

Het riet in de kasteelvijver naast de CNR-loods wordt geruimd, als het nog kan vóór het broedseizoen.  De oude scheepshelling wordt opgekuist.  Het slib werd reeds verwijderd zodat dit uniek stuk erfgoed terug goed zichtbaar wordt.  Het gemeentebestuur heeft de ambitie om deze helling terug operationeel te krijgen.

We kijken er naar uit!!!

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email