IMG_0019

Openbaar vervoerplan regio Waasland

Vervoerregio Waasland heeft haar nieuw openbaar vervoerplan voorgesteld.  Kruibeke behoort tot deze vervoerregio.  Uitgangspunt van dit nieuwe toekomstplan is de ‘Combimobiliteit’ d.i. het combineren van verschillende vervoermiddelen.  Hierdoor wil men mensen aanzetten om alle beschikbare vervoersmogelijkheden te gebruiken zoals het openbaar vervoer, de fiets, allerhande deelsystemen, enz…  Het ontwerpplan wordt de volgende maanden op punt gesteld en zal in januari 2022 operationeel zijn.

Wat Kruibeke betreft zal er op weekdagen op de lijn Sint-Niklaas, Temse, Kruibeke, Antwerpen Linkeroever elke 20 minuten een bus rijden.

Voor de plaatsen die minder goed voorzien zijn van een bus- of treinaanbod worden alternatieven uitgewerkt.    Hierbij spreekt men van “vervoer op maat” hetgeen onder meer collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen omvat.

In de regio Kruibeke – Temse – Beveren-Zuid wordt een systeem van collectieve taxi naar voor geschoven waarbij gebruik gemaakt zal worden van meerdere inzetbare voertuigen. Hierdoor kan flexibeler kan omgegaan worden met piekvragen.   

Bijkomend wordt voorzien in een pendelbus tussen Kruibeke (Scheldelei) en Beveren -S tation. Tijdens de startperiode rijdt die bus voorlopig enkel tijdens de spitsuren.

Het vervoer op maat voor personen met een handicap of met een zware mobiliteitsbeperking wordt eveneens verder uitgebouwd.   Het nieuwe plan gaat verder dan de bestaande belbussen; er wordt naar nog meer efficiëntie gestreefd en moet voor meer comfort zorgen op drukke lijnen.

De burgerbeweging ‘Haal de Lijn over de Brug’ reageert ondertussen bijzonder ontgoocheld over deze plannen omdat andermaal geen begin wordt gemaakt met een betere en frequente verbinding tussen beide Scheldeoevers van het Waasland en Klein-Brabant. De noden zijn hier nochtans zeer hoog vooral inzake woon-werkverkeer, de kliniek in Bornem en de scholen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email