phpK4ECHU_592d6089294e9_60421510e0528

‘Paal volgt Wagen’

Het ‘paal volgt wagen’-principe’ houdt in dat op verzoek laadpalen worden geplaatst daar waar mensen ze nodig hebben.

Er werd bij Fluvius een aanvraag ingediend door een bewoner van de Paul Chardômestraat in Rupelmonde voor de installatie van een oplaadpaal voor elektrische wagens.

Bij elke aanvraag wordt gekeken of opladen op het eigen terrein van de aanvrager kan. Aangezien dit bij deze aanvrager niet kon  heeft Fluvius aan het lokaal bestuur van de gemeente Kruibeke gevraagd om een locatie door te geven waar dit oplaadpunt zou mogen geïnstalleerd worden.  De installatiekost wordt gedragen door de exploitant van de laadpaal ‘Allego b.v.’.

Op advies van de gemeentelijke verkeerscel heeft het College van Burgemeester en Schepenen  Fluvius toelating gegeven om, rekening houdend met het elektrisch net, de verkeerssituatie en de verkeersdruk, twee openbare parkings ter hoogte van het rond punt van de Dijkstraat in te richten als openbaar oplaadpunt voor elektrische wagens.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email