phpvcsdbs_5a00608b24fff_604218338d1ba

‘ t Bezeplein’ in de Cauterhoek .

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft een beheerder/gebruiker aangesteld ten behoeve van de realisatie van een ecologisch en duurzaam landbouwproject in de Cauterhoek te Kruibeke.   De Huisvestingsmaatschappij stelt hiervoor ca. 8.343 m2 grond ter beschikking ter hoogte van de Moortelstraat/Julianus Severinstraat.  Omdat er voorlopig geen bouwplannen zijn  op dit braakliggend stuk bouwland wordt het gratis ter beschikking gesteld van de beheerder/gebruiker .  Via een open oproep kon iedereen  die interesse had een offerte indienen om daar een ecologisch project op te starten en dit tot ten laatste vrijdag 5 februari 2021.Het project moest wel aan een aantal voorwaarden voldoen: zoals bijvoorbeeld een maatschappelijke meerwaarde creëren op het vlak van duurzaamheid en  biodiversiteit.   Verder moet het ook een educatieve en visuele meerwaarde voor de bewoners in de wijk creëren en het lokaal maatschappelijk leven stimuleren.  Het betreft een opdracht voor een termijn van 9 jaar, eenmaal met 9 jaar verlengbaar. De jury koos uiteindelijk voor het project ’t Bezeplein ‘ dat werd ingediend door Mevrouw Lorelinde Hoet uit de Kruibekestraat te Bazel. Het gekozen project omvat de aanleg en het onderhoud van een zelfoogsttuin. Ondertussen worden de nodige afspraken met haar gemaakt.   Als eerste stap zie je op het terrein al een plakkaat waarbij de bewoners en de omgeving geïnformeerd worden over het ecologisch en duurzaam project dat op dit terrein zal worden ontwikkeld.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email