20210201_150724-3

‘ ’t Hoogzaal’ in Bazel

Deze morgen is men begonnen met de afbraak van het legendarische ‘ ’t Hoogzaal’ in Bazel.

De gemeente kocht  meer dan 10 jaar geleden deze ‘Dancing Van Dijck’ in de Hoogstraat te Bazel. 

Velen onder ons hebben nog leuke en spannende herinneringen aan de periode van deze dancing.    Wekelijks werden er avond- en dansnamiddagen georganiseerd.  Van heinde en verre kwam men met bussen naar ‘Van Dijck’  om te dansen en te genieten van de muziek van het fameuze dansorgel.

Toen de gemeente de zaal kocht was het de bedoeling hier een feestelijke ontmoetingsruimte van te maken.  Tegelijkertijd wilde men aan de jeugd de mogelijkheid bieden hier een beperkt aantal fuiven per jaar te organiseren.  Hiermee hoopte men tegemoet te komen aan de steeds nadrukkelijker vraag van de jeugd om ergens een fuifruimte te voorzien in Kruibeke.

Het gebouw was echter op verschillende punten aan renovatie toe: er moest een nieuwe keuken geïnstalleerd, er werd nieuw sanitair geïnstalleerd.  Toch bleven er nog heel wat gebreken: er was geen dubbele beglazing, het dak was aan vervanging toe en de electriciteits- en verwarmingsinstallatie waren verouderd.

Bovendien kwam er buurtprotest telkens er een jeugdfuif georganiseerd werd  en dit vooral wegens geluidsoverlast.  Niet enkel vanwege de muziek maar ook het nachtelijk verkeer en lawaai van jongeren die huiswaarts keerden of buiten kwamen om een ‘sigaretje’ te roken omdat dit binnen niet meer mocht.

4 Jaar geleden besliste de gemeenteraad het gebouw te sluiten omdat het niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed.   En onlangs werd besloten het gebouw te slopen, een landmeter aan te stellen en de grond te verkavelen voor een woningbouwproject.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email