phpdjhsgd_59c4bfc26d631_59c4c03d6d0bd

Tegemoetkoming Diftar om medische redenen.

Aangezien Kruibeke vanaf 2021 met containers (diftarsysteem) gaat werken voor het ophalen van restafval is het niet meer mogelijk om gratis huisvuilzakken te geven aan wie voorheen een tegemoetkoming kreeg om medische redenen.

Toch wenst het gemeentebestuur deze financiële tegemoetkoming te behouden.  Daarom keurde de gemeenteraad tijdens haar zitting van 30.11.2020 een voorstel goed om aan personen die, in de thuissituatie, met incontinentieproblemen of met andere chronische aandoeningen, zoals bvb stoma, nierdialyse,… te maken hebben een tegemoetkoming van 30 euro te voorzien op jaarbasis en dit ter compensatie van de gratis huisvuilzakken die zij voorheen kregen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email