php5bIVR8_5f0ec5b2862bf_5f0ec5c1689bf

Wat met de nieuwe brandweerkazerne in Kruibeke?

Nadat op de laatste gemeenteraad de huur van een tijdelijke voertuighal in de tuin van het voormalig Café  ‘Cruybeeks Hof’ werd goedgekeurd kan nu verder gewerkt worden aan de afbraak van de oude en de de bouw van een nieuwe kazerne.  Omdat bij de aanbesteding de werkelijke kostprijs ver boven de raming bleek te liggen, moest de ontwerper de plannen herzien. Zo werd er een verdieping weggehaald en een compacter gebouw getekend waarbij de noodzakelijke en operationele ruimtes op het gelijkvloers ingepland zijn (kleedkamers, voertuigenstelplaats, bergingen voor perslucht en duikerspakken).   Alle andere ruimtes zijn op de verdieping ondergebracht.  Langs de kant van de Kapelstraat wordt een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor de vrijwilligers.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat deze aanpassingen geen negatieve invloed zullen hebben op de werking van de brandweerpost.  Alles zal wat compacter en soberder in uitvoering worden zodat de werkelijke kostprijs de raming dichter benadert. ‘De centen beheren als een goede huisvader’ weet u wel!

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email