Week-vd-Valpreventie-2021-Save-the-date-kalenderitem

Week van de valpreventie.

Tijdens de ‘Week van de Valpreventie’ heeft de gemeente Kruibeke aandacht voor enkele voetgangersvriendelijke ingrepen nu en in de nabije toekomst.

Vorige maand werden de voetpaden langsheen het O.L.Vrouwplein in Kruibeke-centrum heraangelegd met drempelloze betonstraatstenen.  Terzelfdertijd werd bekendgemaakt dat de wandelpaden in het park Weispoel in Bazel zullen worden geasfalteerd om de talrijke gebruikers van een rollator van de zorgsite vlotter en meer te doen wandelen.  Hiervoor werd een aanzienlijk bedrag uitgetrokken.

Verder heeft de gemeente zich geëngageerd om bij alle toekomstige wegeniswerken aandacht te besteden aan de zwakke weggebruikers.  Veilige oversteekplaatsen, goed aangelegde en onderhouden wandel- en fietspaden, voldoende rustbanken: allemaal elementen die er o.m. voor kunnen zorgen dat oudere bewoners meer buiten komen en meer bewegen (een absolute must voor een goede gezondheid). Van bij de start van een ontwerp worden drempelloze overgangen, toegankelijke haltes en voldoende rustplekken opgenomen in het wegenisproject.  Bij het project van de Geeraard de Cremerstraat dat in 2022 zal gerealiseerd worden valt op dat een bushalte voorzien wordt die toegankelijk is voor blinden, slechtzienden en mensen die minder mobiel zijn.

Sinds september 2020 loopt –  om de inspraak van de inwoners van Kruibeke te verhogen – een voetpadenonderzoek.  Deze bevraging / onderzoek staat nog altijd online via www.kruibeke.be/leefbaarkruibeke.  Iedere inwoner kan zijn eigen straat een toegankelijkheidsscore geven en kan ook andere straten of pleinen beoordelen.  Aan de hand van de resultaten van deze bevraging wordt een voetpadennetwerk in kaart gebracht en kunnen toekomstige ingrepen beter gepland worden;  Op dit ogenblik zijn reeds 146 beoordelingen over 76 straten binnen.

Doe mee en laat uw stem horen!

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email