phpjQMJWe_5784e7a1a3403_5784ea832fb2d

Weetjes uit de OCMW- Raad van 22 februari 2021

  • Aankoop diverse materialen voor de renovatie van poortwoning nr. 14 in de Kruibekestraat.

Omdat de poortwoning in de Kruibekestraat in 2019 onbewoonbaar werd verklaard heeft de OCMW-raad zijn goedkeuring verleend om diverse materialen aan te kopen om de woning opnieuw bewoonbaar te maken.

  • Inrichten van een hygiënewinkel in het Inloophuis.

De OCMW-raad keurt het inrichten van een hygiënewinkel in het Inloophuis goed en dit als voorloper van een ‘sociale kruidenier’.  Alhoewel de voorkeur uitgaat naar een echte sociale kruidenier is dit op dit moment zowel financieel, logistiek als personeelsmatig niet mogelijk.  Met het inrichten van een winkel met persoonlijke verzorgings- hygiëne-, kuis- en wasproducten wil men een eerste stap zetten. De cliënten bepalen mee wat het aanbod is en krijgen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in het kader van hun individuele situatie .

Iedereen met een ‘Verhoogde Tegemoetkoming’ krijgt, na binnenbrengen van het attest VT, automatisch toegang tot  de hygiënewinkel.  De cliënten worden opgenomen in een traject  waarbij fysiek en mentaal welzijn een centrale plaats krijgt en moeten daarom ook open staan om hier aan deel te nemen.  Op basis van de gezinssamenstelling krijgt elk gezin een aantal punten die ze maandelijks kunnen besteden in de hygiënewinkel.

De tijdelijke locatie van het Inloophuis (G. De Cremerstraat 36, Rupelmonde) zal gebruikt worden voor de huisvesting van de hygiënewinkel, totdat het oude OCMW-gebouw in de Kruibekestraat in gebruik kan genomen worden (januari 2023).

  • Vraag i.v.m. mogelijke stopzetting groenten- en fruitbedeling vanuit de gemeente.

Er is blijkbaar nog onduidelijkheid of de gemeente in april zou stoppen met de verdeling van groenten en fruit van zodra de hygIënewinkel van start gaat.  Volgens schepen Filip Vercauteren is het de bedoeling om hieromtrent met de 4 bestaande armoede-organisaties, die voor de verdere verdeling van groenten en fruit zouden zorgen, samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. Hierbij zal gekeken zal worden op welke vlakken ondersteuning dient te worden geboden om dit te realiseren.   Begin maart zitten deze organisaties aan tafel met de betrokken gemeentelijke diensten.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email