DSC_2324

‘Kasseien zijn mooi maar niet overal!’

Van burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) ontvingen we volgend schrijven:

Na vele inspanningen zijn we er eindelijk in geslaagd om de kasseien van de gewestweg in Kruibeke op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer te krijgen voor vervanging. In de eerste plaats dank aan AWV om dit eindelijk in de planning op te nemen. Bij mijn aantreden in 2019 was dit één van de prioriteiten samen met het op- en afrittencomplex van de E17 in Bazel. Toch al 2 zaken die ik van het lijstje kan schrappen. Blijven nog de kasseien in Bazel. Dit is een werk van iets langere adem. In Bazel zijn immers ook ingrepen in de bodem nodig zoals het in orde brengen van de riolering en het scheiden van vuil en zuiver afvalwater. Hiervoor is de samenwerking tussen heel wat diensten nodig: de gemeente, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Riopact en de Vlaamse Milieumaatschappij. Ik zal er alles aan doen om dit dossier op de bovenste plank te houden en hoop hier zo snel mogelijk verdere stappen in te kunnen zetten samen met de gedreven technische dienst van onze gemeente.

Ik wil wel iedereen nu al oproepen om voorzichtig te zijn in het verkeer. De vervanging van de kasseistroken door asfalt zal het wegcomfort voor de automobilist sterk verbeteren. We zullen er echter alles aan doen om de snelheid in onze dorpskernen zo laag mogelijk te houden, eventueel door snelheidsbeperkende maatregelen. Veel zal echter afhangen van ieders zelfdiscipline om zich aan de snelheidsbeperkingen te houden. Wees dus een ‘toffe Peer’ in het verkeer.

De kasseien zullen in ons dorpsbeeld wel niet volledig verdwijnen: onze mooie kerkpleinen in Bazel en Kruibeke zullen rond de kerken geplaveid blijven met kasseien. Waar nodig zullen we de comfortstroken voor minder mobiele mensen binnen afzienbare tijd aanleggen of aanpassen zodat de toegankelijkheid van deze pleinen wordt verbeterd. Op deze manier proberen we het pittoreske karakter van onze dorpen te behouden en dit gecombineerd met veiligheid en integrale toegankelijkheid.’

Met vriendelijke groeten

Dimitri Van Laere

burgemeester van Kruibeke

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email