download-2

Verkeerslichten aan de Zwaluwbeek

Op 28 september is gestart met de aanleg van de lichtenregeling aan het kruispunt van de Zwaluwbeek en de Krijgsbaan (N419).

Er is aangekondigd dat de plaatsing van de lichtenregeling enkele weken hinder met zich mee zou brengen. Zo is o.a. de Zwaluwbeek ter hoogte van het kruispunt tijdelijk enkele richting. Dit betekent dat vanuit de Zwaluwbeek geen verkeer mogelijk is naar de Krijgsbaan tijdens de werken. Uitgaand verkeer van de bedrijvenzone moet via de Oude Heirbaan de Krijgsbaan bereiken. Vanaf de Krijgsbaan kan wel rechtstreek de Zwaluwbeek en de Schaarbeekstraat worden ingereden.

De politie zal daarom controles uitvoeren op het respecteren van deze enkele richting omdat dit de verkeersveiligheid ter hoogte van de werfzone ernstig in het gedrang brengt,  en zal overgaan tot verbaliseren van overtreders.

De werken zullen tegen 23 oktober afgerond zijn, behoudens onvoorziene omstandigheden.  Vanaf dan staat de Zwaluwbeek terug in beide richtingen in verbinding met het kruispunt.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email